O clan dos impostores

 

Este novo programa é un "Talent" para a súa emisión no prime time de TVG cuio obxectivo é o entretenemento televisivo, en ton branco, destinado ó consumo dunha audiencia familiar.
É un programa protagonizado por un grupo fixo de 5 personaxes famosos e queridos polo público e a audiencia galega. Estas celebrities son convertidas en concursantes dispostos a demostrar que son capaces de calquera cousa para ofrecer o mellor entretenemento televisivo.
O programa desenvolvese sobre o escenario cunha mecánica propia e sinxela, fácilmente recoñecible polo espectador.
O obxetivo dos 5 concursantes é gañar as votaciones de cada programa para acceder ó premio semanal: un cheque por unha cantidade en metálico que será entregado polo gañador a unha ONG ou causa benéfica local.